Analýza vytýčených sietí po vytýčení a zmapovaní

SLUŽBA

Vytvoríme pre vás geometrické plány alebo iné dokumenty

Zabezpečujeme kompletnú tvorbu geometrických plánov a dokumentov, ktoré sú kľúčové pre rôzne stavebné a projekčné procesy, ako aj pre dodržiavanie legislatívnych požiadaviek. Naši odborníci sú oboznámení s najnovšími požiadavkami a štandardmi, ktoré vždy pri tvorbe plánov dodržiavajú. Vytvorené geometrické plány a dokumenty sú tak vždy presné, spoľahlivé a v súlade s legislatívou. Naši odborníci sú zruční pri príprave presných a podrobných geometrických plánov, ktoré obsahujú informácie o rozložení sietí, ich polohe a rôznych iných technických parametrov. Taktiež vám po samotnom vytýčení a zmapovaní sietí v teréne ponúkame aj analýzu dát ako napríklad určenie hĺbky vrtu pri pretlakoch, osadenie verejnej zelene mimo existujúcich inžinierskych sietí, posúdenie projekcie voči reálnemu stavu, vypracovanie vecných bremien pre majetkoprávne účely a mnohé iné.

Sme tu pre vás, aby sme vám poskytli potrebné technické znalosti a skúsenosti pri tvorbe geometrických dokumentov, či už ide o plány inžinierskych sietí alebo podrobné geometrické informácie.

všetky druhy sietí

Stavby vytýčujeme pre všetky inžinierske siete

Vďaka našim skúsenostiam a profesionálnej výbave sme schopní vytýčiť a zabezpečiť presnú polohu všetkých inžinierskych sietí. 

Vytýčenie a mapovanie pre elektrické káble
Vytýčenie a mapovanie pre plynové a kanalizačné potrubia
Vytýčenie a mapovanie pre vodovodné a teplovodné rúry
Vytýčenie a mapovanie pre telekomunikačné siete

Prečo vytýčenie a zmapovanie sietí od Georadar?

Kábel

Minimalizácia poškodenia káblov

Minimalizujeme možné poškodenia káblov a potrubia. 

Mapa

Mapovanie sietí do katastrálnej mapy

Siete mapujeme aj do podkladu katastrálnej mapy.

Žeriav

Vytyčujeme aj pre veľké objekty a areály

Vytyčujeme siete aj pre veľké objekty a areály.

Postup vytýčenia sietí

Vytýčime na vašom pozemku všetky káble, rúry a potrubia v 3 krokoch

Vďaka moderným technológiám získate prehľad o všetkých inžinierskych sieťach na vašom pozemku. Práce prebiehajú nedeštruktívne a po meraniach sú vyznačené sprejom na povrchu.

Kontakt a určenie lokality

Po zadaní objednávky a určení lokality vášho pozemku, prídeme už do 24 hodín na miesto určenia.

Vytýčenie inžinierskych sietí

Pomocou najmodernejšej lokalizačnej techniky vytýčime priebeh inžinierskych sietí - s dôrazom na detail.

Výsledok našej práce

Káble, potrubia a iné vedenia budú vyznačené v teréne. Následne vám vystavíme protokol a prípadne aj mapu so zákresom.

Máte nejaké otázky?

Potrebujete poradiť s vytýčením inžinierskych sietí alebo sa chcete na niečo opýtať?

Áno, špecializujeme sa aj na kompletné mapovanie a zaznamenávanie inžinierskych sietí do katastrálnej mapy. Zabezpečujeme presný a spoľahlivý záznam polohy a rozloženia sietí pre lepší prehľad a plánovanie stavby.

Áno, vytýčenie a zmapovanie inžinierskych sietí robíme nielen pre malé projekty, ale aj pre veľké stavby a rozsiahle areály. Máme mnohoročné skúsenosti s vytýčením sietí pre rôzne veľkosti a typy objektov.

Áno, vďaka moderným metódam a technológiám sme schopní lokalizovať a identifikovať akékoľvek poruchy na inžinierskych sieťach. Využívame len tie najmodernejšie prístroje na rýchle a presné určenie miesta poruchy na vašich sieťach.

Áno, zaoberáme sa vytýčením a zmapovaním rôznych typov inžinierskych sietí vrátane plynového potrubia a elektrického vedenia. Za použitia príslušnej techniky a overených postupov zabezpečujeme presné vymedzenie aj týchto sietí. 

napíšte nám

Staviate dom a potrebujete poradiť s polohou vašich sietí?