Vytýčenie existujúcich sietí pre výkopové práce

Potrebujete lokalizovať podzemné káblové vedenia (elektrické, telefónne alebo dátové)?

Alebo za určitých predpodkladov aj podzemné vedenia (plynové, teplovodné, vodovodné)?

Pomocou EMF lokalizácie vieme rýchlo a presne vytýčiť polohu ich uloženia a v prípade potreby vieme poskytnúť technickú mapu ako sú inžinierske siete uložené. Znížime tým riziko incidentov pri výkopových prácach a nutnosť zmien v projekte v dôsledku nečakaných okolností.

Prídeme do 24 hod. od objednania, výsledok – priebeh inž. sietí bude vyznačený v teréne sprejom/kolíkmi a aj geodeticky zameraný do mapy.

Cenová ponuka

Pre cenovú ponuku a konzultácie vyplňte kontaktný formulár nižšie. Neváhajte nám napísať, ak sa chcete podrobnejšie informovať o našich službách.