Vytýčenie inžinierskych sietí už do 24 hod. od objednania

Ponúkame vytyčovanie elektrických ale aj optických káblov, vodovodných a plynových potrubí. V prípade potreby vypracujeme aj dokumentáciu.

Vytyčovanie, mapovanie a oveľa viac

Zavolajte nám, prídeme na vašu stavbu v požadovanom termíne a vyznačíme existujúce inžinierske siete a tak vám pomôžeme ušetriť peniaze

Prídeme do 24 hodín od objednania.

Nech je dôvod akýkoľvek, zmapujeme váš pozemok, alebo stavbu  a dodáme vám všetky potrebné dokumenty podľa požiadaviek. 

Zmapujeme jednak inžinierske siete, ale aj polohopis a výškopis a priložíme aj katastrálnu mapu. Na vyžiadanie dodáme taktiež vyjadrenia od subjektov-správcov inžinierskych sieti, spolu so zmapovaním inžinierskych sietí našou spoločnosťou, doplnené o polohopisy a výškopisy územia a mapu katastra. 

Vieme vám pomôcť so všetkým čo sa týka vytyčovania existujúcich sieti. Ako sú napríklad: tvorba účelových máp podľa požiadavky, tvorba dokumentov pre Tcom, SSED, tvorba geometrických plánov na zriadenie vecných bremien, tvorba nájomných zmlúv a poradenstvo, vytvorenie GIS na údržbu, nedeštruktívne testovanie kovových rúr a iné.


Leica ako záruka kvality

Ako sa hovorí nie je auto ako auto, rovnako to platí aj pri detekovaní inžinierskych sieti. Našim technologickým partnerom je spoločnosť Leica, ktorá dodáva profesionálne technológie v oblasti podzemnej detekcie. Naši pracovníci su pravidelné školený aby boli schopní vykonávať svoju prácu s čo najväčšou odbornosťou a presnosťou.


Napíšte nám

Neváhajte nám napísať, ak sa chcete podrobnejšie informovať o našich službách. 

Kontakt

Tel.: 0907 660 119
E-mail: detector@detector.sk

DOF, spol. s r.o.,
Divina 83, 01331 Divina
IČO: 47 712 988,
DIČ: 2024070059
IČ DPH: SK2024070059