Vytýčenie sietí | Georadar.sk

Vytýčenie inžinierskych sietí

Plánujete výstavbu, opravu alebo prekládku inžinierskych sietí ? Radi Vám s tým pomôžeme.

Ponúkame rýchle a profesionálne vytýčenie sieti | vytýčenie elektrického vedenia a optických rozvodov. V prípade potreby vypracujeme kompletnú dokumentáciu.

Telefón

Potrebujete pomoc? Kontaktujte nás

Email

Napíšte nám, radi Vám pomôžeme

Adresa

DOF, spol. s r.o.,
Divina 83, 01331 Divina
IČO: 47 712 988,
DIČ: 2024070059
IČ DPH: SK2024070059

Naše služby

Vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí

- pre výkopové práce

Vytýčenie a zmapovanie existujúcich sietí pre väčšie projekty a areály

- pre účely projektočné účely
- za účelom údržby vo väčšich areáloch

Vytýčenie a zmapovanie priebehu existujúcich sietí

Kompletné zmapovanie sietí do podkladu katastrálnej mapy

- domeranie polohopisu a výškopisu

Prídeme včas na vašu stavbu, vyznačíme priebeh sietí pred výkopovými prácami pre minimalizáciu poškodenia a maximalizáciu bezpečnosti.
Prídeme do 24 hodín od objednania.

Kontaktujte nás

Neváhajte nám napísať, ak sa chcete podrobnejšie informovať o našich službách.